Kansarme kinderen in de spotlights

Ieder kind verdient een kans om te schijnen!

In Nederland leeft nog steeds maar liefst 1 op de 9 kinderen in armoede. Armoede kan tot gevolg hebben dat kinderen niet deel kunnen nemen aan culturele activiteiten. Terwijl juist deze activiteiten een grote bijdrage kunnen leveren aan talentontwikkeling, een positief zelfbeeld en emotionele intelligentie. De Heutink Foundation zet zich in om kinderen en jongeren in (kans)arme of onzekere situaties actief deel te laten nemen aan bijvoorbeeld een dansvoorstelling, muziekorkest of kunstexpositie. Om voor even zelf in de spotlights te staan. Om op een podium te staan en op te vallen, in een leven vol vallen en opstaan.

De Heutink Foundation ondersteunt ook internationale projecten

Niet alleen in Nederland zorgt armoede voor ongelijke kansen. Veel kinderen in ontwikkelingslanden ervaren een gebrek aan veiligheid, wat hun ontplooiing en ontwikkeling in de weg staat. Goed onderwijs is een belangrijk element in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. De Heutink Foundation draagt hier aan bij door internationale projecten op het gebied van cultuur en educatie te ondersteunen.